Brutal leder eller en innovatør?

Vi har alle jobber med en eller annen leder i løpet av livet, og jeg har hatt flere ledere med ulike lederstiler gjennom min arbeidskarriere, men det er en av dem som har stukket seg ut. Jeg har jobbet for personen ved flere tilfeller, og har lært mye om hva det vil si å være en leder. Denne personen har det jeg vil kalle en brutal lederstil, men jeg har aldri sett noen som har så stor respekt fra sine ansatte.

Lederen er både direkte, ærlig, konkret og avvisende til tider, men har den største omsorgen for sine ansatte. “Det er de ansatte som skaper bedriften”, har personen sagt ved flere tilfeller. Ansatte har blitt “kalt inn på teppet”, men med muligheten for en ny sjanse om de endrer på problemet. Det virker som at det alltid ligger en baktanke, en misjon, bak ordvalg og væremåte når lederen snakker med sine ansatte og samarbeidspartnere.

Og i senere tid har jeg selv tenkt tilbake på personen som et forbilde for min lederstil og væremåte overfor folk man leder. Denne lederen har til tider samme lederstil som en annen velkjent leder, Jack Welch.

Bildekilde: http://www.portaldalideranca.pt/images/demo/jw.jpg

Jack Welch er en av de mest innflytelsesrike forretningsmennene i vår tid. Han gjorde stor suksess med General Electric (GE), men blir også sett på som en brutal forretningsmann. I 1999 ble han kåret til det 20. århundrets sjef av Fortune Magazine, og det er sagt at han er en innovatør innen unike lederstiler og strategier. Men hva er det Jack Welch mener er det største problemet med forretningsverden i dag?

John Francis “Jack” Welch Jr. ble født 19. november 1935, i Massachusetts, USA. Han er utdannet kjemisk ingeniør, og har en PhD i emnet fra universitetet i Illionois. Store deler av sin yrkeskarriere var han hos GE, hvor hans første jobb var junior, kjemisk ingeniør. Han jobbet seg oppover i systemet og fra 1981 til 2001 var han styreformann og direktør for selskapet, og økte selskapets verdi med 4000%.

 

Jack Welch´s reise i General Electric

Åtte år etter at Jack startet i GE som kjemisk ingeniør ble han viseadministrerende for GE´s plastavdeling. I 1971 gikk han over til samme stilling, men på metallurgisk og kjemisk avdeling. To år senere ble han innhentet til hovedkontoret og fikk jobben som sjef over strategisk planlegging.

Welch ble den yngste styreformannen og direktøren i GE´s historie i 1981. Denne posisjonen hadde han i 20 år, hvor han utviklet GE til å bli verdens mest verdifulle selskap.

BIldekilde: http://www.powderbulksolids.com/sites/powderbulksolids.com/files/news/images/GE.jpg

 

 Welch som sjef

Jack Welch er kjent for å være en ærlig og tøff sjef som ønsket å ha et uformelt forhold til sine ansatte. Et uformelt forhold mellom seg selv og sine ansatt, og de ansatte seg imellom var noe han strebet etter. Det åpnet opp for en mer oppriktig kommunikasjon hvor ideer kunne blomstre, og de ansatte tok mer ansvar og vokste.

Ingen av Welch´s ansatte fikk kalle han “Mr. Welch” eller “Sir”. Han ville at de skulle kalle han Jack, da han mente at dette skapte et mer uformelt forhold som resulterte i at de ansatte var mer oppriktige.

Personer, ledere, avdelinger og utstyr er alle en del av en bedrift, og får å bidra til å utvikle selskapet i en positiv retning er det viktig at alt og alle har sin plass, og vet hva deres oppgave er.

I sine første år kuttet Welch 100.000 stillinger og la ned flere underliggende selskap som ikke ga noen fortjeneste, samtidig som han beholdt fabrikker og diverse bygninger. Mange vil nok si at det var brutalt, men han trodde at det gjorde de gjenværende ansattes jobb mer sikker, og at bedriften var sikret en bedre fremtid med vekst og utvikling.

De gjenværende kunne gjøre jobben like bra som de han sparket. Han så potensialet i de resterende ansatte og valgte å gi dem mer ansvar i stede for å ha et overskudd av ansatte i bedriften. Men det var handlinger som dette som gjorde at han har fått kallenavnet “Neutron Jack”, som refererer til en nøytronbombe.

Jack sparket, som sagt, mange ansatte, men han gav dem alltid grunn(er) til hvorfor, og hva de kunne forbedre til eventuelle fremtidige jobber. Det ble alltid gjort en evaluering av deres prestasjoner før de skulle forlate arbeidsplassen. Welch har sagt at det er de mest feige lederne som ikke lar de ansatte vite hvor de står, og hvordan de presterer i sitt arbeid.

Ved å løse så mange ansatte fra sine posisjoner og å selge utstyr og bygninger som ikke var lønnsomme, sparte GE flere billioner dollar, som Welch valgte å investere i nye satsninger, og til å utvikle bedriften inn i fremtiden.

Bildekilde: http://www.wesleyancollege.edu/images/sixsigmacircle_24184.jpg

På 1990-tallet implementerte Jack Welch Six Sigma-programmet hos GE, et program utviklet av Motorola og Allied-Signal (som i dag heter Honeywell). Programmet skulle maksimere fremstillingsprosesser gjennom å minimere produksjonen av ineffektive og mangefulle enheter. Six Sigma var en stor investering på den tiden som førte til utgifter i utdanning og oppfølging, men som til slutt resulterte i store inntekter og produkteffektivitet.

Dette programmet var bare begynnelsen. Welch implementerte flere elektroniske løsninger i bedriften som gjorde dem mer effektiv og lønnsom. Og om noe ble testet og brukt i en del av GE, og det fungerte, ble det også implementert i resten av bedriften.

 

“Lederskapsstilen må endres”, i følge Jack Welch

I følge Jack Welch er det store problemet i forretningsverden i dag ledere og sjefer, og deres lederstiler. Han mener at utfordringen for mange ledere i store og små bedrifter i dag er at er at de har problemer med å skape en bedriftskultur der alle vet hvordan ting skal gjøres og hvordan bedriften fungerer.

Mange i sjefsposisjoner rundt om i verden unnviker å ta vanskelige valg. Dette går ikke bare ut over bedriften, men også de ansatte som lederne prøver å beskytte fra begynnelsen av. Vi kan ta et eksempel. En ansatt som har jobbet for en bedrift i 20 år blir sparket, og vil gjerne vite hvorfor akkurat han mister jobben. Sjefen forteller årsaken, og den ansatte blir nærmest irritert da han aldri har fått vite om dette problemet på et tidligere tidspunkt i sin arbeidskarriere, som for eksempel under medarbeidersamtaler.

Bildekilde: https://www.linkedin.com/pulse/jack-welch-master-transformational-leadership-theory-ródenas-cobo

Poenget, som Jack Welch også drar frem, er at om man takler problemet allerede når det skjer, og helst før, vil det finnes løsninger som man ikke får frem ellers. Ærlighet er viktig i en bedrift for å skape utvikling og vekst. Og som mange bruker å si “ærlighet varer lengst”.

I flere artikler som man leser om Jack og hans lederstil, trekker han frem ordet “candor“, som betyr oppriktighet på norsk. Han mener at oppriktighet er nøkkelen til alt. Hver ansatt har krav på en ærlig, forståelig og jevnlig tilbakemelding for å kunne gjøre så god jobb som overhode mulig.

Bildekilde: https://prodimage.images-bn.com/pimages/9780060753948_p3_v4_s550x406.jpg

Temaet oppriktighet er mye diskutert i hans bok, “Winning“. Et sitat fra boken er:

” I would call lack of candor the biggest dirty secret in business. It basically block smart ideas, fast actions, and good people from contributing all the stuff they´ve got. It´s a killer.” 

For mange bedrifter i dag er det det finansielle eller produktet som er det viktigste, men for Welch er det de ansatte. De ansatte er byggesteinene i en bedrift, og bedriften er bare så sterk og solid som de som driver den. Jack gjorde dette til realitet hos GE, og bygde opp sterke, kompetente team som skapte vekst og utvikling.

Jo, han sparket flere tusen ansatte i løpet av sin tid som direktør, men han ga også de som var igjen goder og ros for sitt gode arbeid. Han hadde en modell som blir kalt “20-70-10” som han fulgte under sin tid som leder. De ansatte ble rangert årlig på sitt arbeid, og de 20% som lå øverst på rangeringen fikk belønninger, goder og bedre stillinger. De 10% som lå nederst fikk sparken, mens de 70% i midten var de som var vanskeligst å jobbe med, mente han. Han mente at med de 70% i midten var det viktig å ha en åpen kommunikasjon med klare retningslinjer og målsettinger som gjorde at de kunne heve seg i sitt arbeid. Mange vil si at denne modellen er brutal, men om vi ser på GE, så fungerte det sett fra bedriftens visjoner og mål. Resultatet var at selskapet alltid bestod av de beste arbeiderne.

For Welch var det viktig å la de ansatte få utvikle seg og lære. Det i neste steg gjorde at han også lærte av dem.

«Getting every employee’s mind into the game is a huge part of what a CEO job is all about. Taking everyone’s best ideas and transferring them to others is the secret. There’s nothing more important»

Hele 60% av Welch´s tid ble brukt på de ansatte og å arbeide med HR. Denne jobben var nummer 1 i følge han selv, og om du ser videoen under, vil du kanskje forstå det hele litt bedre.

Ledere må være mer målbevisste i sin satsning, og foreta målsettinger sammen med resten av bedriften og deres ansatte for å kunne skape noe stort og suksessrikt.

For mange ledere står integritet, riktig tankegang og kunnskap høyt oppe på listen over egenskaper en leder og sjef burde ha. Jack Welch har, sammen med sin kone Suzy Welch, beskrevet fem essensielle egenskaper de mener er viktig hos en leder:

  1. Positiv energi – Det å kunne ha en positiv holdning og energi gjennom både gode og dårlige tider. 
  2. Evnen til å spre positiv energi – Det å kunne spre positiv energi til kollegaer og samarbeidspartnere for et bedre arbeidsmiljø.
  3. “Edge” – Det å ha evnen til å ta vanskelige avgjørelser, ikke bare si “kanskje”. 
  4. Ferdigheter til å gjennomføre – Rett og slett, få ting gjort.
  5. Lidenskap – Det å bry seg om og ha tro på ideer, ansatte og bedriften.

Flere av disse egenskapene er nok de vi kaller iboende hos mennesker. De er en del av ens personlighet og vanskelig å få til om det ikke ligger naturlig for en. Men egenskaper som “edge” (med mangel på en god oversetting) og ferdigheter til å gjennomføre er noe som kan læres. Det gjelder bare at ledere får muligheten til å utøve disse egenskapene og trene dem opp.

Welch mener at mange av bedriftene i dag blir ledet med for mye byråkrati. Det var denne byråkratien som nesten fikk Welch til å forlate GE selv en gang i tiden. Selv kuttet han byråkratiet raskt når han tok over som styreformann og direktør hos GE. Det hadde ingenting i hans bedrift å gjøre.

 

Jack Welch – en brutal leder eller en innovatør?

Jeg skal ærlig innrømme at jeg aldri hadde hørt om Jack Welch tidligere, og da vil jeg enda si at med en samboer som er over middels interessert i lederskap og økonomi, kjenner jeg til mange innenfor bransjen. Men jeg finner hans ord om lederskap og handling høyst interessant, og har sugd til meg hva jeg kan av informasjon om akkurat dette.

Vi ser også i dag at flere og flere bedrifter verden rundt har gjort det samme som meg, og mange har adoptert det som i dag blir kalt “The Welch Way” inn i sine bedrifter. I mine øyne er han en innovatør, noe jeg også vil si om lederen jeg tok fram i innledningen. De er begge brutale ledere, men med innovative løsninger som skaper vekst og framdrift i bedrifter.

Welch gjorde stor suksess og økte GE´s verdier enormt. Innsparinger, aksjer, inntekter, og andre verdier gikk i pluss. GE lå med en markedsverdi på 410 billioner dollar når Jack Welch forlot selskapet. Og ja, mange mener fortsatt den dag i dag at hans lederstil og strategier var, og er, brutale, men jeg vil si at de fungerer. Det er slik en leder skal være. Jeg avslutter innlegget med et sitat fra Jack Welch som i alle fall jeg skal ta med meg videre.

Bildekilde: http://quotez.co/wp-content/uploads/media/control-your-own-destiny.jpg

 

Referenser:

GE (u.å) Jack Welch. URL: https://www.ge.com/about-us/leadership/profiles/john-f-welch-jr

LinkedIn (u.å) Jack Welch. URL: https://www.linkedin.com/in/johnfwelch/?trk=pulse-det-athr_prof-art_ftr

Lorenzetti, Laura (2015) Jack Welch says doing these 2 things will get you a big promotion. URL: http://fortune.com/2015/06/11/jack-welch-career-advice/

Reference for Business (u.å) Jack Welch 1935 – . URL: http://www.referenceforbusiness.com/biography/S-Z/Welch-Jack-1935.html

Welch, Jack  (2016) Former GE CEO Jack Welch says leaders have 5 basic traits — and only 2 can be taught. URL: http://www.businessinsider.com/former-ge-ceo-jack-welch-says-leaders-have-5-basic-traits-and-only-2-can-be-taught-2016-5

Wharton University (2005) Want to Win? Here’s Some Practical Advice from Jack Welch. URL: http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/want-to-win-heres-some-practical-advice-from-jack-welch/

Wikipedia (2017) Jack Welch. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Welch